Nieuwe Spoorplan van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN)

De minister van Infrastructuur en Milieu geeft een korte toelichting op het Nieuwe Spoorplan FMN, een reactie op het plan en vervolgens geeft zij een schets van het vervolgproces.