Factsheet E-codex, grensoverschrijdend digitaal rechtsverkeer vereenvoudigd

Om de informatie-uitwisseling op Europees niveau te optimaliseren is verregaande samenwerking tussen verschillende juridische instanties vereist. e-CODEX (e-Justice Communication via Online Data Exchange) heeft als doel deze digitale uitwisseling te vereenvoudigen en veilig vorm te geven. Deze factsheet geeft in het kort informatie over deze digitale uitwisseling.