Antwoorden over de verlenging van de verdragen met Benin en Burundi betreffende de status van defensiepersoneel

De minister van Buitenlandse Zaken biedt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Defensie, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken over de verlenging van de verdragen met Benin en Burundi betreffende de status van defensiepersoneel.