Bijlage 6 bij WOB-verzoek aan VenJ over het Capaciteitsadvies Elektriciteit en Telecom/ICT (CAET)

Weerbaarheid van Openbare Orde en Veiligheid op regionaal niveau tegen uitval van elektriciteit en telecommunicatie.