Evaluatie levensloopregeling

De conclusie van dit rapport is dat de levensloopregeling een behoefte vervult bij specifieke groepen. De levensloopregeling heeft evenwel geen invulling kunnen geven aan de hooggespannen verwachtingen vooraf.