Verslag teleconferentie Eurogroep van 2 juli 2011

Minister De Jager (Financiën) informeert de Tweede Kamer over de teleconferentie van de Eurogroep op 2 juli. De euroministers hebben de vijfde tranche van het bestaande leningenpakket voor Griekenland vrijgegeven, zolang het IMF dat later deze week ook doet. Er is ook gesproken over een eventueel aanvullend pakket, zonder dat sprake was van besluitvorming.