Beleidsdoorlichting artikel 10.2 en 10.3 oud-EZ-begroting

Aanbiedingbrief van de minister van EL&I bij de Beleidsdoorlichting artikel 10.2 en 10.3 van de oud-EZ-begroting.