Kamerbrief uitvoering motie-Dille jeugdzorg

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informeert de Tweede Kamer hoe zij de motie-Dille gaat uitvoeren. Deze motie verzoekt de staatssecretaris om twee accommodaties voor jeugdzorg open te houden omdat deze specifieke expertise op het gebied van de behandeling van jongeren met ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben.