Besluit Wob-verzoek inzake de opsporingsvergunning koolwaterstoffen Oost-IJssel

Brief van het ministerie van Economische Zaken aan de aanvrager van een Wob-verzoek over de opsporingsvergunning koolwaterstoffen Oost-IJssel.

De bijlage 'Annual Report and acounts 2008 BG Group' is vanwege de omvang van het document niet beschikbaar op deze website. Een elektronische versie of CD-rom van het openbaar gemaakte document is opvraagbaar bij: Roegsana Habieb, Coördinator Burgerbrieven en Wob-verzoeken (r.r.habieb@minez.nl).