Loonheffingen. Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen

Het besluit geeft een nadere toelichting op het onderscheid tussen mobiele communicatiemiddelen (zoals een mobieltje) en computers (zoals een laptop en bepaalde tablets).