Gemeenten maken inhaalslag bij achterstanden huisvesting toegelaten vluchtelingen

De helft van de circa 4100 asielzoekers met een verblijfsstatus die op dit moment in een asielzoekerscentrum verblijven zullen de komende maanden naar een woning in de gemeente verhuizen. Dat blijkt uit de eindrapportage van de Task Force Thuisgeven die onder leiding van Ed Nijpels een jaar lang werkte aan verbeteringen van de toewijzingsprocedure van toegelaten vluchtelingen. De ministers Leers (Immigratie en Asiel) en Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) sturen de eindrapportage van de Task Force vandaag aan de Tweede Kamer.

Tussen juli 2010 en juli 2011 liep het aantal statushouders in asielzoekerscentra al terug van circa 5200 tot circa 4100, waardoor een besparing van circa 24 miljoen euro is gerealiseerd. Gemeenten zullen de komende maanden doorgaan met het inlopen van achterstanden om toegelaten vluchtelingen te huisvesten.

De Task Force Thuisgeven adviseerde in januari al om de verantwoordelijkheid voor het vinden van geschikte woonruimte voor toegelaten vluchtelingen direct bij de gemeente te leggen. De gemeente biedt op basis van een urgentieverklaring een woning aan die de vluchteling moet accepteren. Doet hij dat niet, dan verliest hij zijn urgentieverklaring en moet hij zelf woonruimte vinden. De opvang bij het asielzoekerscentrum wordt in zo’n geval beëindigd. Tot het einde van dit jaar wordt in een proef ervaring opgedaan met deze nieuwe werkwijze. De proef loopt in Friesland, Drenthe en provincie Utrecht.

Ed Nijpels en Gerd Leers (foto Ivo van der Bent)

Ed Nijpels (Task Force Thuisgeven, links) overhandigt de eindrapportage aan minister Leers (Foto Ivo van der Bent)