Nota van wijziging Wet cliëntenrechten zorg

Nota van wijziging bij het Voorstel van wet houdende Wet cliëntenrechten zorg (Wcz).