Toezending rapport Ecorys aan de Eerste Kamer

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuurt de Eerste Kamer ter kennisneming een afschrift van haar brief van 10 juni 2011 aan de Tweede Kamer over het eindrapport ‘Evaluatie naar het verplicht eigen risico’ dat onderzoeksbureau Ecorys in samenwerking met de Berenschot groep heeft uitgebracht.