Antwoorden over de agenda van de Landbouw- en Visserijraad op 19 juli 2011

Brief van staatssecretaris Bleker (El&I) waarin hij ingaat op vragen van de Tweede Kamer over de onderwerpen die op de agenda staan van de Europese Landbouw- en Visserijraad. Die vindt op 19 juli 2011 in Brussel plaats.