Factsheet gezondheidseffectschatting

Deze factsheet gaat in op de gezondheidseffectschatting (Health Impact Assessment, HIA). HIA is een combinatie van methoden, procedures en instrumenten om een beleidsvoorstel, programma of project te beoordelen op de mogelijke effecten voor de gezondheid. In de factsheet staan ook doorverwijzingen naar verdere informatie over dit onderwerp. Deze factsheet is opgesteld in het kader van het programma Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid.