Tegemoetkoming voor aal- en wolhandkrabvissers in met dioxine vervuilde wateren

Vissers die niet meer op aal- en wolhandkrab mogen vissen omdat de vis is vervuild met dioxine, kunnen een tegemoetkoming krijgen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De vissers kunnen een tegemoetkoming krijgen voor kosten die zijn gemaakt voor afschrijvingen op bijvoorbeeld fuiken, vaartuigen, onroerend goed en transportmiddelen, voor personeelskosten, voor verzekeringen en huur en voor financieringskosten. Een taxateur van Dienst Regelingen van het ministerie van EL&I stelt de hoogte van de tegemoetkoming vast.

Vissers die een huurovereenkomst hadden met de Staat en die met het vangstverbod geconfronteerd zijn, worden benaderd door de Dienst Regelingen van het ministerie van EL&I.

Vissers die geen huurovereenkomst hadden maar die wel op aal en wolhandkrab visten in staatswateren en vissers die in andere wateren op aal en wolhandkrab visten en die ook getroffen zijn door het vangstverbod, kunnen contact opnemen met het DR-loket.

Het vangstverbod is ingesteld in die gebieden waar paling en wolhandkrab te hoge concentraties dioxine bevatten. Te veel dioxine is schadelijk voor de gezondheid van mensen.