Aanbiedingsbrief Grondstoffennotitie

Aanbiedingsbrief van de ministers Rosenthal (BZ) en Verhagen (EL&I), en de staatssecretarissen Atsma (IenM) en Knapen (BZ) bij de Grondstoffennotitie van het Kabinet.