Internetgegevens zes maanden bewaren

De  verplichting van aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken of -diensten om de verkeersgegevens met betrekking tot internet te bewaren, wordt met ingang van 16 juli 2011 aangepast.

Met ingang van die datum zijn de aanbieders verplicht deze gegevens te bewaren voor een termijn van zes maanden. Dit was tot nu toe een termijn van 12 maanden. Het betreft de verkeersgegevens over het gebruik van e-mail, internettelefonie en toegang tot het internet. Politie en justitie kunnen de gegevens gebruiken voor de opsporing en vervolging van ernstige misdrijven. De bewaartermijn voor gegevens rond telefonie over een vast of mobiel netwerk blijft twaalf maanden. Met de nieuwe regeling blijft het kabinet binnen de grenzen van de Europese richtlijn dataretentie, die voorschrijft dat de te bewaren gegevens door de aanbieders ten minste zes maanden en ten hoogste twee jaar opgeslagen moeten worden vanaf de datum van de communicatie. Bij de bewaarplicht gaat het niet om de inhoud van de communicatie, maar om de gegevens over de contacten en het belgedrag van personen, de zogenaamde verkeersgegevens.