Nederlandse banken doorstaan EU stresstest

Nederland verwelkomt en erkent de uitkomsten van de EU stresstest. De test, uitgevoerd door de European Banking Authority (EBA) in samenwerking met de nationale toezichthouders zoals DNB, heeft als doel de weerbaarheid van het bancaire systeem in de Europese Unie tegen ernstige schokken te meten. Dit gebeurt door simulatie van een negatief economisch scenario over de periode 2011-2012. De vier Nederlandse banken die hebben meegedaan lijden in dit fictieve scenario verliezen, maar blijven ruim voldoende gekapitaliseerd.

De stresstest zegt iets over de mogelijk toekomstige kwetsbaarheden bij banken in geval van zeer negatieve ontwikkelingen. Op deze manier wordt duidelijk of banken voldoende gekapitaliseerd zijn zodat zij ongunstige economische en financiële omstandigheden kunnen weerstaan. Het gaat hierbij om fictieve situaties die veel verder gaan dan wat waarschijnlijk is. Het voornaamste is dat het toezichthouders en overheden helpt om voorbereid te zijn, mocht zo’n scenario werkelijkheid worden.

Minister De Jager: “Alle Nederlandse banken zijn weer positief uit de test gekomen. Dat is goed nieuws want de stresstest is verbeterd en er wordt strenger gecontroleerd dan vorig jaar. Belangrijk is ook dat nu veel meer details over de positie van individuele banken duidelijk is geworden. Dit maakt de bankensector transparanter voor beleggers”.

De Nederlandsche Bank (DNB) gebruikt de uitkomsten van de stresstest in het toezicht op de instellingen en bepaalt mede aan de hand van deze uitkomsten het gewenste kapitaalniveau. Deze worden uiteindelijk voor iedere instelling afzonderlijk bepaald, waarbij de risico’s die specifiek zijn voor een instelling worden meegenomen.

Nederland blijft zich verder inzetten om de financiële stabiliteit te waarborgen en bij te dragen aan het verder versterken van de weerbaarheid van de bancaire sector zoals in EU-verband is afgesproken.