Vorming regionale uitvoeringsdiensten redelijk op schema

De vorming van regionale uitvoeringsdiensten ligt redelijk op schema. Dat meldt staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Alle provincies – op Flevoland, Friesland en Noord Holland na – hebben duidelijke en concrete plannen tot vorming van regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s). Atsma heeft de drie provincies die er nog niet helemaal uit zijn opgeroepen om tot snelle besluitvorming te komen.

Er komen in totaal zo’n 30 regionale RUD’s: in Drenthe één, Gelderland zeven, Groningen één, Overijssel twee, Utrecht één, Zeeland één, Zuid-Holland vijf, Limburg twee, Noord-Brabant drie. Flevoland heeft plannen voor één RUD, Friesland eveneens één en Noord-Holland heeft plannen voor twee tot vijf RUD’s.

Vóór 1 oktober 2011 moeten de concrete stappenplannen van de provincies klaar zijn. Deze plannen moeten gericht zijn op invoering van RUD’s uiterlijk op 1 januari 2013. Atsma vraagt speciaal aandacht in de plannen voor de inrichting en de organisatie van de handhaving en voor de afstemming tussen de regionale uitvoeringsdienst en het Openbaar Ministerie, de waterschappen en de besturen. Vóór 1 januari 2012 moeten de missie, de visie, het besturingsmodel, de structuur op hoofdlijnen, de inrichting en de organisatie van de handhaving bestuurlijk zijn vastgesteld. Voor iedere RUD geldt dat dit gebeurt door de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten en het college van Gedeputeerde Staten. In het geval van onwillige gemeenten, moeten provincies actief in overleg treden om hen alsnog te overtuigen van de noodzaak tot deelname aan de RUD. Blijven zij onwillig, dan zal Atsma in het uiterste geval hen bevoegdheden ontnemen.

Atsma heeft zijn reactie op de stand van zaken in de verschillende provincies mede gebaseerd op de aanbevelingen van mw. Sybilla Dekker, ambassadeur van het Programma Uitvoering met Ambitie. Zij heeft in de eerste helft van 2011 een bestuurlijke ronde over dit onderwerp door het land gemaakt en hierover een rapport uitgebracht. De uitkomsten hiervan zullen uitdrukkelijk in het vervolgtraject worden betrokken.

Link naar de Kamerbrief en bijlage. De rapportages van de provincies aan het ministerie en de rapportage van mevrouw Dekker zijn gepubliceerd op www.uitvoeringmetambitie.nl