Beantwoording Kamervragen ontvoering in Libanon van Amsterdammer Priit Raistik

Antwoorden van minister Rosenthal (BZ) op Kamervragen van de leden Timmermans (PvdA) en Van Bommel (SP) over de
ontvoering in Libanon van Amsterdammer Priit Raistik.