Drie fiches door werkgroep BNC

Brief van staatssecretaris Knapen (BZ) aan de Tweede Kamer over drie fiches, opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

  • Fiche 1: Verordening inzake Europese statistieken over veiligheid voor criminaliteit
  • Fiche 2: Richtlijn procedures toekenning en intrekking internationale beschermingsstatus
  • Fiche 3: Richtlijn minimum standaarden vluchtelingenstatus