Goede elementen in voorstel EU-meerjarenbegroting, maar nog lange weg te gaan

Volgens staatssecretaris Knapen zijn de voorstellen van de Europese Commissie voor de EU-begroting 2014 – 2020 een goede basis voor verdere onderhandelingen, maar is er nog een lange weg te gaan. Eurocommissaris Lewandowski presenteerde de plannen maandag in Brussel.

De staatssecretaris vindt het positief dat de Commissie meer geld wil reserveren voor onderzoek en innovatie, asiel en migratie en extern optreden. Daar staat echter tegenover dat het plafond voor de totale begroting in het concept te hoog is. ‘In een tijd waarin Europese lidstaten flink bezuinigen, moet Europa dat ook doen. Dat is ook belangrijk voor het maatschappelijke draagvlak voor de EU,’ zei Knapen. Nederland werkt samen met een brede coalitie van EU-lidstaten om het plafond omlaag te krijgen.

Knapen wil ook dat Nederland minder hoeft te betalen aan Europa. In de voorstellen erkent de Commissie dat Nederland als grote netto-betaler een correctie nodig heeft op de contributie. De plannen leiden echter nog niet tot de substantiële afdrachtenvermindering die Nederland voor ogen heeft. Niet alleen is de voorgestelde korting minder dan Nederland nu ontvangt, de Commissie wil ook de vergoeding voor het innen van douaneheffingen verlagen. ‘Dat is niet acceptabel voor Nederland,’ aldus Knapen.

Nu de Commissie de voorstellen formeel heeft gepresenteerd, is het aan de lidstaten om te reageren. De onderhandelingen over de meerjarenbegroting zullen waarschijnlijk nog tot eind 2012 duren. Nederland zal stevig inzetten op een begroting die Europa sterker en toekomstbestendig maakt.