Arbeidsomstandigheden nucleaire installaties in orde

Personeel van nucleaire bedrijven werkt in een veilige en gezonde omgeving. Dat blijkt uit controles van de Arbeidsinspectie vorig jaar bij alle acht nucleaire installaties, zoals de kerncentrale in Borssele en Nuclear Research Group in Petten.

De inspecteurs controleerden onder meer op blootstelling van personeel aan schadelijk geluid en trillingen, de brandveiligheid en de veiligheid van machines, gereedschap en apparatuur.

Bij zeven van de acht bedrijven was sprake van kleine tekortkomingen. Hier waren bijvoorbeeld maatregelen genomen om de blootstelling aan lawaai te verminderen, maar was niet gecontroleerd of die ook hielpen. De Arbeidsinspectie zal dit jaar controleren of deze overtredingen zijn opgelost. Bij het achtste bedrijf was alles in orde.

Twee jaar geleden, bij eerdere inspecties, heeft de Arbeidsinspectie bij deze bedrijven tekortkomingen geconstateerd. Afspraken over verbeteringen blijken te zijn nagekomen.