Beantwoording vragen over de ontvoering van dorpelingen in Rawagedeh op 9 december 1947

De minister van Buitenlandse Zaken beantwoordt mede namens de minister van Defensie vragen van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de ontvoering van dorpelingen in Rawagedeh op 9 december 1947.