Maatregelen vogelgriep Creil ingetrokken

De maatregelen die gelden naar aanleiding van een uitbraak van vogelgriep in Creil (Noordoostpolder), zijn opgeheven.

Op 24 juni 2011 werd er een beperkingsgebied ingesteld vanwege een uitbraak van laagpathogene Aviaire Influenza (vogelgriep) een bedrijf in Creil. Op 27 juni 2011 werd dit gebied uitgebreid omdat op een tweede bedrijf in Creil ook vogelgriep werd vastgesteld. Binnen dit gebied zijn maatregelen genomen. Er zijn sinds 27 juni 2011 geen nieuwe besmettingen met Aviaire Influenza geconstateerd.

Reiniging en ontsmetting

Op de bedrijven waar de besmetting is geconstateerd, zijn de dieren geruimd. Daarnaast zijn de bedrijven voor de eerste keer ontsmet. De maatregelen in het beperkingsgebied moeten na de eerste ontsmetting van de besmette bedrijven minimaal 21 dagen blijven gelden. Deze termijn is verstreken en de maatregelen zullen met ingang van dinsdag 19 juli 2011 om 10:00 uur worden ingetrokken.

De besmet verklaarde bedrijven worden nog niet vrijgegeven. Dat gebeurt pas drie weken na de definitieve reiniging en ontsmetting van het bedrijf.