Wijziging Regeling tot vaststelling voor 2011 van de bedragen, bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het Besluit bekostiging financieel toezicht (Stcrt. 2011, 1051)

Bij dit besluit kan de AFM de kosten voor het afgeven van een verklaring van ondertoezichtstelling en de kosten voor het doorlopend toezicht voor de desbetreffende beleggingsinstellingen in rekening brengen.