Bijlage antwoord op vragen naar aanleiding van VSO Griekenland

Minister De Jager van Financiën beantwoordt vragen die van belang zijn voor de discussie over de stabiliteit in de eurozone en die mogelijk bij de Eurotop aan de orde komen. Dit is niet de verwoording van de Nederlandse inzet voor de top. Minister De Jager hoopt de Nederlandse visie verder uiteen te zetten tijdens het debat.