Meer concrete resultaten nodig in Roemenië en Bulgarije

‘Het lijkt er op dat er met moeite kleine stapjes vooruit worden gezet in de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad.’ Dat zei staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken in een eerste reactie op rapporten van de Europese Commissie over de ontwikkeling van de rechtsstaat in Bulgarije en Roemenië.

Net als de commissie onderkent Nederland de grote inzet van de Bulgaarse en Roemeense overheid. Maar het ziet er naar uit dat er nog meer concrete resultaten nodig zijn, stelt Knapen. ‘Het lijkt erop dat het gewenste niveau van de rechtsstaat in Bulgarije en Roemenië nog niet is bereikt.’

Het kabinet gaat de rapporten nu eerst grondig en kritisch bestuderen en zal naar verwachting eind augustus haar oordeel naar de Tweede Kamer sturen. Zoals afgesproken in het Regeerakkoord zal daarbij vooral worden gekeken of sprake is van onomkeerbare voortgang. Die onomkeerbare voortgang is voor Nederland een voorwaarde om Bulgarije en Roemenië toe te laten treden tot de Schengenzone, het gebied waarbinnen landen hebben afgesproken de onderlinge grenscontroles op te heffen.

Bij toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie is afgesproken dat de Europese Commissie regelmatig rapportages zou uitbrengen over de juridische hervormingen en de strijd tegen corruptie en, in Bulgarije, tegen de georganiseerde misdaad.