Regels voor werken met straling vaak overtreden

Veel buitenlandse werknemers die in ons land met mobiele meetapparatuur met een radioactieve bron werken, hebben niet het verplichte stralingspaspoort. Hierdoor is het voor de Nederlandse werkgevers niet na te gaan of hun buitenlandse radiografen aan te veel straling worden blootgesteld. Dat blijkt uit controles vorig jaar van de Arbeidsinspectie.

De inspecties vonden plaats op 52 locaties waar in totaal 16 Nederlandse en buitenlandse bedrijven zogenaamd niet-destructief onderzoek deden. Hierbij ging het om het maken van scans met sterke radioactieve bronnen of röntgentoestellen, op zoek naar mogelijke inwendige afwijkingen van bruggen, schepen of transportleidingen.

Iedere buitenlandse werknemer die in Nederland met deze apparatuur wil werken, moet gekeurd zijn door een stralingsarts. Ook is het een Europese verplichting voor deze radiografen om een stralingspaspoort te hebben. Hierin wordt onder meer de ontvangen stralingsdoses bijgehouden, zodat een volgende werkgever weet of hij deze werknemer nog in kan zetten zonder dat de wettelijke limiet voor blootstelling aan straling wordt overschreden. Bij de controles van de Arbeidsinspectie bleek dat bij 70 procent van de buitenlandse werknemers dit paspoort ontbrak of niet in orde was.

De Arbeidsinspectie heeft ook bekeken of de gecontroleerde locaties veilig waren en of de apparatuur in orde was. Op de helft van de locaties werden overtredingen geconstateerd. Deze hadden vaak te maken met het onvoldoende afbakenen van het werkterrein en het werken met niet gekeurde apparatuur. Bij eerdere inspecties was overigens ruim 70 procent van de locaties niet geheel in orde.

Naast de inspecties op mobiele meetapparatuur controleerde de Arbeidsinspectie vorige jaar op het gebruik van vaste stralingsbronnen in onder meer musea, gieterijen, elektronicabedrijven en transportondernemingen. Bij deze controles bleek in 63 procent van de gevallen sprake van vooral kleine overtredingen van de regels.

De Arbeidsinspectie heeft overigens nergens een situatie aangetroffen waar werknemers onmiddellijk gevaar liepen om een hoge stralingsdosis te ontvangen.