Beantwoording Kamervragen over nazorg van misbruik in de rooms-katholieke kerk

Minister Schippers (VWS) stuurt mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie de antwoorden op de Kamervragen van de leden K. Arib (PvdA), S.M.J.G. Gesthuizen (SP) en T. Dibi (GroenLinks) over het bericht dat er onvoldoende nazorg is voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk.