Gedrag in beleid

Mensen maken niet alleen op rationele gronden, zoals tijd en geld, een keuze voor een bepaalde vervoerswijze. In de praktijk laten zij zich ook leiden door emoties, vertonen ze gewoontegedrag en maken ze niet altijd gebruik van alle beschikbare informatie om hun keuze op te baseren. Door rekening te houden met inzichten uit de psychologie en gedragseconomie over dit irrationele keuzegedrag is het mogelijk beter en effectiever mobiliteitsbeleid te maken.

Dat staat in het rapport ‘Gedrag in beleid’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. De studie laat onder meer aan de hand van praktijkvoorbeelden zien wat de psychologie en gedragseconomie beleidsmakers te bieden hebben. Vrijwel elke beleidsmaatregel heeft effect op het gedrag van mensen. Het rapport biedt beleidsmakers aanknopingspunten om in te spelen op de rationele en irrationele wijze waarop het verplaatsingsgedrag van mensen tot stand komt.