Lijst plausibele leveringen SiSa (Excel)

Deze lijst bevat de alle medeoverheden die op 15 juli een plausibele SiSa-verantwoording hebben ingediend. Medeoverheden die ná 15 juli plausibel hebben aangeleverd, worden niet aan deze lijst toegevoegd. Vragen over deze lijst kunnen gesteld worden bij postbusibi@minbzk.nl.