Werkgevers zijn vaak slordig met werktijden kinderen

Werkgevers gaan vaak slordig om met de regels voor werk- en rusttijden bij vakantiewerk door kinderen en jongeren. Wel zijn de werkomstandigheden voor deze groep tijdens hun vakantie- en bijbaantjes meestal in orde. 

Dat blijkt uit ruim 700 controles vorig jaar van de Arbeidsinspectie in onder meer de horeca, supermarkten en de land- en tuinbouw.

Tijdens de inspecties bleek 60 procent van de horecaondernemingen zich niet te houden aan de werktijden voor kinderen. Veel werkgevers lieten 15-jarigen na 19.00 uur en 16- en 17- jarigen na 23.00 uur werken, terwijl dit volgens de Regeling Kinderarbeid niet is toegestaan. In de land- en tuinbouw overtrad de helft van de werkgevers de regels. Hier werd vooral gecontroleerd op het verbod om kinderen van 13, 14 en 15 jaar te laten werken met gewassen die korter dan twee weken tevoren zijn behandeld met een gewasbeschermingsmiddel.

Tijdens de controles vorig jaar legde de Arbeidsinspectie twee keer het werk stil vanwege acuut gevaar voor de medewerkers. In totaal werden er 55 boetes en 661 waarschuwingen uitgedeeld. De Arbeidsinspectie besteedt dit jaar in voorlichting aan werkgevers, ouders, scholen en jongeren extra aandacht aan het werk van kinderen en jeugdigen.