Wob-verzoek over scholings- en opleidingskosten

Op 14 oktober 2009 is bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een verzoek ingediend voor openbaarmaking van informatie over scholings- en opleidingskosten in 2008 en de eerste zes maanden in 2009.  Dit is de reactie van het ministerie op dit verzoek.