Anbiedingsbrief met verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli 2011

Aanbiedingsbrief van minister Rosenthal en staatssecretaris Knapen (beiden BZ) aan de Tweede Kamer van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli 2011.