Beantwoording Kamervragen arrestatie Syrische mensenrechtenactivist Amjad Baiazy

Antwoorden van minister Rosenthal (BZ) op de vragen van het Kamerlid Timmermans (PvdA) over de arrestatie van de
Syrische mensenrechtenactivist Amjad Baiazy.