Beantwoording Kamervragen uitlatingen Afghaanse president Karzai

Antwoorden van minister Rosenthal (BZ) op vragen van het Kamerlid Timmermans (PvdA) over uitlatingen van de Afghaanse
president Karzai dat de Amerikanen vredesgesprekken voeren met de Taliban.