Kamerbrief motie 32 500 V nr. 82 begrotingsstaten ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011

Brief van minister Rosenthal (BZ) aan de Tweede Kamer over de Kamermotie over vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011. De motie is ingediend door de Kamerleden Nicolaï, Ormel, Kortenoeven, Pechtold, Timmermans, El Fassed, Voordewind, Van der Staaij, Van Bommel en Thieme.