Nederland, Italië en Tsjechië: geen vertrouwen in anti-racisme bijeenkomst VN

Nederland, Italië en de Tsjechische Republiek zijn niet aanwezig bij de viering van het 10-jarig jubileum van de Durban Verklaring op 22 september in New York.

Deze verklaring was het resultaat van een internationale conferentie in 2001 in de Zuid-Afrikaanse stad Durban. In de verklaring werd afgesproken wereldwijd racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie te bestrijden.

In het verleden stelde een aantal landen steeds opnieuw het vredesproces in het Midden-Oosten centraal in de discussies over bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie, waarbij zij het bestaansrecht van Israël ontkenden.

Om te voorkomen dat dit weer zou gebeuren, wilden de drie landen in de slotverklaring van de bijeenkomst in september laten opnemen dat alle deelnemende staten nadrukkelijk afstand nemen van het verbinden van onderwerpen die niets te maken hebben met de strijd tegen racisme met de Durban-viering.

Omdat het niet lukte een dergelijke garantie te krijgen, zien de drie landen zich nu gedwongen niet meer deel te nemen aan de voorbereiding van de viering en er ook niet naar toe te gaan.

Uiteraard blijft Nederland zich actief inzetten voor de bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie op meer productieve manieren.