Prijsgeven vordering binnen fiscale eenheid uit aandeelhoudersmotieven leidt niet tot kwijtscheldings- of omzettingswinst

Toelichting staatssecretaris van 12 juli 2011 intrekking cassatieberoep inzake lopende procedure Hoge Raad nr. 2011/02585, n.a.v. uitspraak Hof Amsterdam van 21 april 2011, nr. 2009/00117.