Mensenrechtenrapportage 2010

De Mensenrechtenrapportage over 2010 maakt inzichtelijk hoe Nederland zich in 2010 heeft ingezet voor de wereldwijde bevordering en bescherming van mensenrechten.