Eigen bijdrage GGZ verlaagd

De voorgenomen eigen bijdrage in de tweedelijns GGZ wordt verder verlaagd van € 275,- naar € 200,- per jaar. Behandelingen tot 100 minuten zullen een eigen bijdrage kennen van € 100,- per jaar.

Mensen die onvrijwillig op basis van de Wet bopz worden opgenomen of in een crisis verkeren, worden uitgesloten van de eigen bijdrage. Ook jeugd tot 18 jaar is uitgesloten van het betalen van een eigen bijdrage.

Dat schrijft minister Schippers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. De eigen bijdrage wordt hiermee fors verlaagd ten opzichte van de maatregel eigen bijdrage in het regeerakkoord. Ook blijft de 'behandeling kort' alsnog in het basispakket. De bewindsvrouw komt hiermee tegemoet aan de motie-Van der Staaij/Bruins Slot die op 30 juni 2011 is aangenomen.

De maatregelen zorgen voor een besparingsverlies van € 51 miljoen. De minister lost dat op door onder meer conform de motie-Van der Staaij/Bruins Slot het tarief van langdurige behandelingen (langer dan 18.000 minuten) te verlagen.

Ook zegt ze de Kamer toe om voor 2013 samen met de veldpartijen op zoek te gaan naar alternatieve maatregelen. De bewindsvrouw verwacht veel van ontwikkelingen als e-Health, versterking eerstelijnszorg en het in eigen omgeving behandelen van patiënten in plaats van in een instelling. Ze wil deze afspraken gaan vastleggen in een bestuurlijke agenda met de veldpartijen.