Gezin Qadiri blijft in Aalden tijdens terugkeerproces

Het  asielzoekersgezin Qadiri kan voorlopig in Aalden blijven wonen als het bereid is om samen met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) de vervolgstappen te zetten die nodig zijn om als gezin terug te keren. Dat hebben de gemeente Coevorden en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in onderstaande gezamenlijke verklaring laten weten.

Gezamenlijke persverklaring namens Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de gemeente Coevorden over de situatie van het gezin Qadiri.

Het ministerie van BZK en de gemeente Coevorden hebben naar aanleiding van de motie van de gemeenteraad van Coevorden overleg gepleegd over de situatie van het gezin Qadiri.

Het ministerie en de gemeente hebben afgesproken dat het gezin Qadiri niet wordt overgeplaatst en in Aalden kan blijven zolang het gezin bereid is om samen met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) de vervolgstappen te zetten die nodig zijn om als gezin terug te kunnen keren. Op basis hiervan kan ook worden vastgesteld of terugkeer inderdaad niet mogelijk is buiten de schuld van het gezin.

De DT&V, de gemeente en het gezin zullen concrete afspraken maken over de wijze waarop deze stappen op welk moment gezet moeten worden.

Minister Leers heeft burgemeester Bouwmeester uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek over de situatie. Dit gesprek wordt in augustus gepland.