Naar een betere governance voor de OV-chipkaart

Advies van de TU Delft in opdracht van de Commissie Meijdam over een meer effectieve en efficiënte besluitvorming over onderwerpen rond de OV-chipkaart die het niveau van de individuele vervoersautoriteit overstijgen.