Voortgangsrapportage Gas

Deze rapportage van Gas Transport Services B.V. geeft een beeld van de leverings- en voorzieningszekerheid van aardgas in Nederland op de korte tot middellange termijn.