Onderzoek naar oorzaken en gevolgen KPN-storing

Naar aanleiding van de KPN-storing van afgelopen nacht in de regio Rotterdam laat het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek doen. Het ministerie wil van alle partijen weten welke oorzaken en gevolgen de storing had op de hulpverleningscommunicatie.

Dit eerste onderzoek zal in de loop van de week beschikbaar zijn. Tevens zal de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid onderzoek doen naar deze KPN-storing. De Inspectie is toezichthouder op het C2000 netwerk. Dit onderzoek zal eind augustus gereed zijn.

Deze onderzoeken zijn nodig om alle feiten op tafel te krijgen en lessen te kunnen trekken voor de toekomst. Hulpdiensten zijn afhankelijk van het C2000 netwerk en het functioneren van het netwerk is van fundamenteel belang voor hun werk.