Beantwoording Kamervragen niet aflatend islamitisch geweld tegen christenen in Egypte

Antwoorden van minister Rosenthal (BZ) op vragen van het Kamerlid De Roon (PVV) over niet aflatend islamitisch geweld tegen christenen in Egypte. Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen over dit onderwerp van het Kamerlid Van der Staaij (SGP), ingezonden 11 mei 2011.