IBIS jaarrapport werklocaties 2011

Het IBIS jaarrapport gaat in op de uitgifte aan werklocaties (zoals bedrijventerreinen, zeehaventerreinen en gemengde economische zones) in 2010, het aanbod aan werklocatieterreinen en plannen per 1 januari 2011.

De totale uitgifte van werklocaties, inclusief zeehaventerreinen en economische zones, in 2010 bedraagt 500 hectare. Dit is onderverdeeld in 418 hectare bedrijventerreinen, 74 hectare zeehaventerreinen en 8 hectare gemengde economische zones. Dit is een daling ten opzichte van 2009, toen de uitgifte 575 hectare bedroeg.

Daarnaast geeft de rapportage zicht op de veroudering van werklocaties en de herstructureringsaanpak. Voor de periode 2009 ‐ 2013 zal op basis van de ontvangen provinciale herstructureringsprogramma’s circa 7.300 hectare verouderd bedrijventerrein worden geherstructureerd. Uit de monitor blijkt dat ruim 3.100 ha in uitvoering is genomen, dit is ruim 40% van de totale opgave.