Verdeling van de uitkeringen uit het gemeentefonds 2008, stand januari 2008

Verdeling van de uitkering uit het gemeentefonds 2008, stand januari 2008. In Excel- en ODS-formaat.